เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษ

 

การลดหย่อนภาษี


1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านที่อยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 5 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด
2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้น

เงินที่ได้มาจากภาษีของท่านได้นำมาพัฒนาทางด้านต่างๆเช่น

- ถนน
- สวนสาธารณะ
- ประปา
- สาธารณูปโภคต่างๆ

 

 

ติดต่อส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

โทร. 0-3961-9322 ,โทรสาร. 0-3961-9323